Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

+(373) 022 – 20 00 90;

aeer@aeer.md

Mun.Chișinău, Republica Moldova

str. Serghei Lazo 40, of.701, et. 7, MD-2004

Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

Convenția Primarilor Est (CoM East)

Convenția Primarilor Est (CoM East)- este un proiect finanțat de UE care vizează introducerea inițiativei UE în domeniul climei și energiei în țările Parteneriatului Estic. CoM East sprijină autoritățile locale în aplicarea politicilor privind energia durabilă, îmbunătățind securitatea aprovizionării cu energie și facilitând contribuția acestora la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Semnatarii CoM East, care s-au alăturat Convenției Primarilor înainte de octombrie 2016, se angajează la:
  • Reducerea emisiilor de CO2 cu cel puțin 20% până în 2020.
  • Semnatarii CoM East, care s-au alăturat Convenției Primarilor privind Clima și Energia după octombrie 2016, se angajează la:
  • Reducerea emisiilor de CO2 cu până la 30% până în 2030.
  • Îmbunătățirea rezistenței climatice prin adaptarea la impactul schimbărilor climatice și realizarea unui studiu privind riscul și vulnerabilitățile la schimbările climatice.
Mai mult: http://com-east.eu/ro/about/

Durata proiectului: 2016-2021

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: Irina Plis aeer.moldova@gmail.com
Citește și