Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

+(373) 022 – 20 00 90;

aeer@aeer.md

Mun.Chișinău, Republica Moldova

str. Serghei Lazo 40, of.701, et. 7, MD-2004

Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

Despre AEER

Alianța pentru eficiență energetică și regenerabile (AEER) este o asociație obștească, non-profit, fondată pe 14 mai 2007. AEER este succesorul programului „Rețeaua municipală de eficiență energetică” (MUNEE), care a fost implementat în Republica Moldova cu sprijinul USAID în 2001-2007.

Scopul

Contribui la promovarea politicilor și a celor mai bune practici în domeniul eficienței energetice (EE), energiei regenerabile (RES), climei și mediului.

Areal geografic

Republica Moldova, țările Parteneriatului estic.

Domenii de expertiza

  • Cooperarea strânsă cu guvernul în ceea ce privește adaptarea directivelor UE, elaborarea cadrului legal și de reglementare privind EE și RES;
  • Managementul și planificarea in sectorul energiei durabile la nivel local, elaborarea planurilor de acțiune durabile pentru energie și climă;
  • Promovarea metodelor de finanțare pentru dezvoltarea pieței EE și RES;
  • Elaborarea studiilor de fezabilitate;
  • Elaborarea și implementarea proiectelor demonstrative;
  • Auditul energetic;
  • Consolidarea capacităților;
  • Conștientizarea publicului, inclusiv evenimente educaționale, vizite de studiu, evenimente publice;
  • Consultări în domeniul energiei ș climei.