Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

+(373) 022 – 20 00 90;

aeer@aeer.md

Mun.Chișinău, Republica Moldova

str. Serghei Lazo 40, of.701, et. 7, MD-2004

Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

O colaborare strategică: Proiectul CoMEast, ediția III și Universitatea Tehnica a Moldovei.

O colaborare strategică: Proiectul CoMEast, ediția III și Universitatea Tehnica a Moldovei 

Liderul de echipă a proiectului CoMEast, Christophe Frering și rectorul Universității Tehnice din Moldova, Viorel Bostan, au semnat un acord de colaborare și parteneriat.

Semnarea acordului s-a desfășurat într-un cadru festiv, evenimentul fiind găzduit cu amabilitate de Europe Café .

Prin această colaborare, părțile își vor consolida eforturile pe câteva direcții, inclusiv consolidarea capacităților privind problemele legate de energie și schimbări climatice pentru semnatarii Convenției Primarilor și alți actori locali; asistență tehnică și strategică municipalităților semnatare privind dezvoltarea Planurilor de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima (SECAP); creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale și a părților interesate privind energia durabilă, reducerea dependenței energetice, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și altele.

Echipa de proiect CoMEast a fost reprezentată de Christophe Frering, lider de echipă, Jan Edwin Waanders, expert în relații instituționale, Irina Plis, Expertă Națională în Republica Moldova, iar din partea Universității Tehnice au fost prezenți dr. hab. Viorel Bostan, rector UTM, dr. Rodion Ciuperca, conf.univ., șef Direcție Formare Continuă a UTM, Ludmila Vârlan, directoarea Centrului de Formare Continuă Eficiența Energetică a Clădirilor Publice, Lupu Mihail, șeful Laboratorului Eficiență Energetică și Surse de Energie Regenerabilă din cadrul Institutul de Energetică.
Apreciind potențialul Universității Tehnice, echipa #CoMEast a propus ca #UTM să adere în calitate de Structură de Sprijin în cadrul Convenției Primarilor și, în acest fel, să poată oferi asistență semnatarilor Convenției Primarilor în atingerea obiectivelor de climă și energie.

Citește și