Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

+(373) 022 – 20 00 90;

aeer@aeer.md

Mun.Chișinău, Republica Moldova

str. Serghei Lazo 40, of.701, et. 7, MD-2004

Alianţa pentru Eficienţă Energetică şi Regenerabile

Elevii din cantemir studiază panourile fotovoltaice

Elevii din Cantemir au făcut cunoștința îndeaproape cu panourile fotovoltaice. Discipolii de la liceul ”D. Cantemir” și de la gimnaziul ”M. Eminescu” au aflat cum exact se transformă lumina solară în energie electrică.

În acest scop experții de la Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER) în colaborare cu profesorii de fizică din cele două școli au desfășurat o oră demonstrativă în cadrul proiectului Soluții Inteligente de Energie pentru Orașul Eco (SIEORE) finanțat cu susținerea Programul de Granturi Mici (SGP) din cadrul Fondului Global pentru Mediu al PNUD.

În cadrul orelor elevii au aflat cum exact funcționează un panou fotovoltaic, au măsurat cîtă energie generează diferite modele cu capacitate diferită. De asemenea, au înțeles particularitățile de utilizare, cum ar fi expunerea directă sau parțială a panourilor la lumina solară și felul în care aceasta influențează cantitatea de energie obținută. Experții de la AEER i-au ajutat să înțeleagă și anumite aspecte tehnice pe care de regulă le studiază doar studenții de la colegiile specializate sau de la facultățile tehnice.

Aceste ore fac parte dintr-un curs mai amplu despre care v-am vorbit anterior – Managementul Energetic. Cursul este destinat elevelor din clasele mari și are drept scop să-i învețe aspectele practice ale măsurilor de eficiență energetică și utilizare a surselor regenerabile.

Orele de Management Energetic au un efect extraordinar asupra elevilor. Aceștia nu doar află informații utile despre domeniul studiat dar și experimentează la modul practic cu diverse echipamente profesioniste. Sperăm că mulți dintre ei se vor specializa ulterior în domeniul eficienței energetică și al resurselor regenerabile – domenii vitale la acest moment în întreaga lume.
Citește și